diumenge, 12 de febrer del 2012

El casament del fill del campaner (1935) amb la filla de can Xinitu, d'Argentona


Tres mesos justos després dels fets d’octubre de 1934, i de més de deu anys de prometatge i de veure’s durant tot aquest temps els caps de setmana, en Bartomeu es casà amb la Maria Abril i Porté el 3 de gener de 1935, al cambril de l’altar dels Roser de Santa Maria de Mataró.
Durant el anys de prometatge, en Bartomeu pujava a Argentona a veure la Maria els diumenges a la tarda, perquè era quan a l’església no hi havia tanta feina i els seu pare se les podia engiponar tot sol.
Oficià la cerimònia el doctor Samsó, tal com consta en el llibre de casament. Diuen que la Maria a les sis del matí ja era a Mataró i que mossèn Samsó la va felicitar, perquè era el primer cop que es trobava amb una núvia que arribava abans que el nuvi.


Dedicatòria de mossèn Josep Samsó: “Penyora d’afecte
i agraïment, aixís com de desig de felicitat temporal i eterna.
Afectuosament en Jesucrist s. i e. Josep Samsó, P. A.”Un cop casats, en Bartomeu i la Maria van anar a viure al carrer de les Monges, d’Argentona, en una casa situada a la cantonada, propietat de la mare de la Maria, que els la cedí, i per tant en Bartomeu surt de l’hort del campaner i en Josep Pinart i Font segueix les tasques pròpies de la basílica sense l’ajut del seu fill de manera habitual, tot i que sí que l’ajuda en dates assenyalades i durant els caps de setmana.
La Josepa Pinart, filla del campaner, diu que sempre havia sentit dir que al primer any de casat el seu germà Bartomeu ja tenia un porc i cent duros, i que això era senyal que es guanyava bé la vida.
Però qui era la Maria Abril? La Maria va néixer el 9 de novembre de 1912 i va morir el 7 d’octubre de 1988. Filla d’en Xinitu, mot amb què es coneixia en Jaume Abril i Rigola (1), el barber del carrer Gran, núm. 31, d’Argentona
–abans número 13–, i de Maria Porté Pórtolas, nascuda a Peralta de la Sal, província d’Osca, la qual va morir essent ella encara una nena.
En Xinitu es tornà a casar, l’any 1913, amb la Catalina Carbonell i Gual, modista d’Argentona. D’aquest nou matrimoni en va néixer un fill, en Jaume (2), músic de professió i molt vinculat a la vida social i musical d’Argentona.   


(1) En Jaume Abril i Rigola (Argentona, 1885-1955), titular de la barberia del carrer Gran, d’Argentona, i conegut amb el sobrenom de Xinitu, fou alcalde d’Argentona durant els anys 1927-1930, època de la dictadura de Primo de Rivera, succeint en el càrrec a l’Eduard Fortí. Fou un dels propulsors de les Escoles Nacionals per a nois i noies, que s’inauguraren l’any 1932, essent aleshores alcalde d’Argentona en Josep Calvet, i va presidir la inauguració del tramvia Mataró-Argentona, l’any 1928.
(2) En Jaume Abril i Carbonell (1915-1948), també anomenat Xinitu, va coincidir al front amb el seu cunyat Bartomeu Pinart. L’any 1946 va fer-se soci de la SGAE, enregistrant algunes de les seves composicions pròpies.Sempre havia sentit dir que el fill d’en Xinitu havia mort molt jove, però també és cert que no en sabia gaire cosa més. No ha estat fins ara, però, que he trobat gent que el recorda amb molta estima i que m’han parlat dels seus coneixements musicals i del seu mestratge. I, francament, he quedat ben parada.
Josep Lladó i Pascual, per exemple, amb motiu de les noces d’argent del Càntir d’Or, va escriure en un article titulat “Rememorant 1976-2001:

“En la ja llarga història del cant coral a la nostra vila hi ha hagut homes que han marcat moments claus, decisius i que per això són sovintment i justament recordats pels interessats en el tema; altres en canvi, tot i haver treballat intensament i haver-hi dedicat els millors anys de la seva vida, romanen en l’anonimat, a l’espera que algú reconegui la seva tasca. (...) Ben pocs recorden, per exemple, la personalitat d’en Jaume Abril, tot i la labor i la seva entrega en la recuperació dels valors espirituals del nostre poble per mitjà del cant. (...) S’inicià en la música des de la infantesa i ja en plena adolescència el trobem fent gala del seu art en esporàdiques col·laboracions en entitats com el Foment Argentonès, entitat en la qual, a partir del 1928 dirigí el cor Els Tres Clavells o el Patronat Obrer de Sant Isidre. En aquesta darrera tingué al seu càrrec la part musical de l’estrena local de L’orfanet i la pastora (Els Pastorets), l’any 1931. En aquella època amenitzava, també, els sopars de gala de l’Hotel Solé, acompanyat d’en Rossend Pou, en Manel Casanovas i el tenor Domingo Lladó. Amb en Pou, l’unia una gran amistat i per això els veiem junts en la major part de la seva vida musical. Amb ell, el seu germà Josep i en Josep Roldós, de Cabrera, formaren, poc abans d’esclatar la guerra civil, el quartet Broadway i, un cop finida la comtessa, l’orquestra Abril y sus muchachos, integrada pel mateix Abril (piano), els germans Pou (Josep al trombó i Rossend a la bateria), Cabruja i Lleonar, ambdós de Mataró (trompetes), Molins, de Premià i Roldós, de Cabrera (saxos), Joan Casanovas (violí), i Llibre, de Vilassar de Mar (contrabaix). (...) L’Abril, després de provar en altres conjunts comarcals, abandonà la semiprofessionalitat musical per dedicar-se exclusivament a la barberia. És aleshores quan, a requeriment del rector mossèn Pere Batlle, es llença de ple a recompondre el Cor Parroquial. Truca a les portes dels antics cantaires, els que abans de la guerra havien format part del Llaç d’Amistat, d’Els Tres Clavells o El Fruit dels Cantors i aconsegueix formar un cor masculí. (...) A més dels cants litúrgics, Abril procurà recuperar pel Cor Parroquial un repertori de cançons tradicionals i claverianes que, per Pasqua, sortien a cantar pels carrers del poble. (...) Ell havia mort l’any 1948, havent complert ben dignament la seva missió.”

En Josep Suari, que el va substituir en la direcció del Cor Parroquial d’Argentona, m’explica que en Jaume Abril va deixar una missa inacabada que es troba a l’església parroquial de Sant Julià d’Argentona. Diu que el recorda tant a la barberia com al davant d’un piano, perquè sempre que podia també anava a tocar el piano que hi havia al Centre Esportiu, on la família d’en Josep Suari en regentava el bar. 
Si he volgut aprofundir-hi ha estat perquè el fill d’en Xinitu va coincidir al front amb en Bartomeu Pinart, el seu cunyat. Així doncs, en les cartes que en Bartomeu envia a la seva dona des del front, veurem com en Bartomeu parla d’ell i d’altres companys d’Argentona i comarca.


D'esquerra a dreta: Santana, Artur Martí Gallego, Xarrié, Jaume Abril (fill Xinito),
Julià Freixes fill, Fontané (sagristà), mossèn Pere Batlle, ?,
Jaume Ibora, Joan Suari, Julià Freixes.
Asseguts, d’esquerra a dreta: Bartomeu Forns, Domingo Lladó i Jaume Arenas
 I una fotografia d'en Jaume Abril, al davant del piano que hi havia a la barberia del carrer Gran


Imatge de la barberia del carrer Gran, d’Argentona.
En primer terme, a l’esquerra, en Jaume Abril,
i darrera seu el seu pare, en Jaume Abril i Rigola (Xinitu).